top of page
  • Foto van schrijverJane Leusink

Wierde Wierum met natuurbegraafplaats

'Want wat is hier anders dan distels en droefheid'? dichtte Hedwig Selles indertijd ter gelegenheid van de renovatie en oplevering van de Wierde van Wierum.

De dichter Remco Ekkers en ikzelf hadden dichters in den lande uitgenodigd een bijdrage te leveren aan de gelijknamige bundel (Uitgeverij kleine Uil, 2010). Een feestelijke bundel met bijdragen van Tom van Deel, Anton Korteweg, Kopland, C.O. Jellema, Hans Groenewegen, Aly Freije en een dertigtal anderen.

Een schitterende glooiing markeert anno 2020 de wierde die de afgelopen twee jaar een complete gedaantewisseling onderging.. Het Groninger Landschap heeft een natuurbegraafplaats gerealiseerd, deze ingezaaid met zeer bloemrijke zadenmengsels, die inmiddels ook tot volle wasdom zijn gekomen. Margrieten vindt men er, klaprozen, wikke, kamille, alle met hun typische nostalgische gevoelens opwekkende zomergeuren. Vandaag in de loom makende warmte fladderen kleine vossen en distelvlinders er in groten getale rond, zoemen de bijen, tjilpen de mussen. Twee mensen hebben zich al laten begraven. Een vreemd indrukwekkend schouwspel als je er in de koesterende zomerzon rondloopt en ze daar zo midden in de wereld ziet liggen, ze zijn nog maar kortelings ter aarde besteld, zo vers, en de grond moet nog inklinken.

Коментарі


bottom of page